Fysiotherapie bij spataderen

Spataderen
Spataderen is een veel voorkomende klacht die op elke leeftijd kan ontstaan, maar vooral voorkomt bij ouderen en zwangere vrouwen. Spataderen komen bij 30% tot 60% van de volwassenen voor en is mede afhankelijk van de leeftijd.

Een spatader is een abnormale verwijding van een ader die ontstaat als gevolg van het slapper worden van de vaatwand. De sterkte van de vaatwand is afhankelijk van de samenstelling van het bindweefsel waarmee de vaatwand is opgebouwd. Dit is erfelijk bepaald. Naar mate men ouder wordt, zal het bindweefsel verslappen en neemt dus de kans op het krijgen van spataderen toe.
Daarnaast zijn er andere oorzaken die van invloed zijn op het ontstaan van spataderen:

 • Zwangerschap:
  Als gevolg van hormonale veranderingen neemt de hoeveelheid bloed met 1½ liter toe, hierdoor wordt de druk op de vaten groter.
  Door diezelfde hormonale veranderingen worden de vaatwanden slapper.
  Het kindje kan door zijn ligging een druk geven op een buikader waardoor de terugstroom van het bloed verminderd wordt.
 • Verhoogde druk op een ader. Bijvoorbeeld als gevolg van een trombose.
 • Verhoogde druk in de buik door onder andere obstipatie, zwangerschap of een verkeerde ademhaling.
 • Verminderde pompfunctie van de kuitspier, hierdoor is de terugstroom van het bloed verminderd. Dit gebeurt bij veel staan en een verkeerd looppatroon.
   

Spataderen komen meestal voor in de benen. Tijdens de zwangerschap kunnen de spataderen ook voorkomen in de schaamstreek en in de vorm van aambeien.
Spataderen in de benen uiten zich als dikker wordende blauwe aderen of als rood/blauwe plekjes met allemaal kleine vertakkingen.
Spataderen kunnen klachten geven zoals:

 • Pijn
 • Jeuk
 • Vermoeidheid
 • Een branderig gevoel en tintelingen tijdens rust en/ of beweging
 • Rusteloze benen
 • Het gevoel van vollopen van de aderen met name bij het opstaan
 • Zwaar gevoel van de schaamlippen (bij spataderen in de schaamstreek)

Activiteiten waarbij de klachten vaak erger worden zijn:

 • Opstaan
 • Staan
 • Lopen
 • Duwen
 • Tillen

Zittend met de benen omhoog geeft meestal verlichting van de klachten.

Fysiotherapeutische behandeling
Het is mogelijk om met fysiotherapie de klachten van spataderen te verminderen. Onderdelen van deze spatadertherapie zijn:

 • Houdings- en bewegingsadviezen om de doorbloeding van de benen zo goed mogelijk te krijgen.
 • Oefeningen om de doorbloeding van de benen te stimuleren.
 • Verbeteren van het looppatroon. Hierdoor verbeterd de pompfunctie van de kuit en wordt de doorbloeding gestimuleerd.
 • Spatadermassage. Hierbij wordt terugstroom van bloed naar het hart gestimuleerd.
   

De spatadertherapie is zowel geschikt voor spataderen ontstaan door de zwangerschap als spataderen die zijn ontstaan als gevolg van het ouder worden.
Tijdens de zwangerschap zal de spatadertherapie vooral gericht zijn op het verminderen van de klachten en op het voorkomen van klachttoename. Na de zwangerschap treedt er meestal spontaan herstel op; de spatadertherapie is er opgericht dit herstel te stimuleren. Hierdoor herstelt u sneller en is de kans op restklachten minder.

Bij spataderen die ontstaan zijn als gevolg van het ouder worden zal de spatadertherapie zich vooral richten op wat u zelf kan doen om de klachten van spataderen te verminderen. Dit door middel van het geven van voorlichting, advies , looptraining en een oefenprogramma. Het is bedoeling dat het oefenprogramma thuis zelfstandig voortgezet wordt.